Läs våra analyser av valutaläget just nu, och våra prognoser inför framtiden. Här hittar du uppdaterad information om valutautvecklingen i världen. Den svenska kronan vänder svagt uppåt mot euron på fredagsförmiddagen, efter att ha försvagats ytterligare något under natten, efter att Konjunkturinstitutet (KI) justerat upp sin prognos för Sveriges BNP-tillväxt i år. Svenska statspappersräntor handlas däremot oförändrat till svagt lägre. Gott hushållshumör och ökande investeringsbehov bland företag driver normalt tillväxten i den här fasen, så även denna gång. Tillväxten är god i samtliga stora ekonomier och i de flesta delar av ekonomin. Vi skruvar därför upp våra prognoser något och räknar med en fortsatt god global tillväxt, trots.

Dollarkurs prognos 2018 Video

Gold Sales Plummet Amidst Weak Dollar, 2018 Bullish Gold - Oil UP, Ripple XRP.