Många bolag har egna ärrtabeller för att beräkna ärrersättning och andra använder sig av Trafikskadenämndens ärrtabell. Ärret kan bedömas som framträdande, klart framträdande, vanprydande, klart vanprydande, uppenbart vanprydande eller frånstötande. I bedömning tas till exempel hänsyn till hur långt och brett ärret är. Ersättningen bestäms med hjälp av en ärrtabell som tar hänsyn till ett antal olika faktorer. T ex vanprydnadens storlek, färg, placering och ålder på dig som skadelidande. Sitter och funderar över hur jag ska gå till väga med min äldsta sons ersättning för ett ganska stort tornado1.infodande ärr, ersättning folksam. Läs mer på fora. Efter mer än ett år hade Jorge fortfarande stora problem med minne och tal och fick därför ytterligare en engångsersättning för sin nedsatta funktionsförmåga på 96 kr. Lena blev sjukskriven i en och en halv månad. En kväll halkade han på en kaffefläck i korridoren och föll så illa att han bröt vänster underarm. Det blev också brancher behandlingar 350 sek to usd mikuni för att få nya tänder i överkäken. Ärrersättning betalas ut som ett engångsbelopp.