stickprov

SV Synonymer för stickprov. Hittade 33 synonymer i 4 grupper. 1. Betydelse: sample [n]. slumpmässigt urval, statistiskt urval, stickprov {n}. 2. Betydelse: avsnitt [n]. parti {n}, sammanfattning (u), resumé (u), fragment {n}, brottstycke, del (u), excerpt, citat {n}, transumt, extrakt {n}, stickprov {n}, sample, utdrag {n}. 3. Betydelse. Stickprov (engelska: sample) är ett begrepp inom statistik och avser ett mindre urval ur en större grupp. Avsikten är att man skall kunna dra slutsatser om hela gruppen utgående från de exemplar man analyserar. Stickprovet kan dras på olika sätt för att minimera urvalsfel och maximera noggrannheten av de slutsatser som  ‎Urvalsdesign · ‎Ram · ‎Slumpmässigt urval · ‎Representativt. Engelsk översättning av 'stickprov' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Jag vill pen store informerad om uppdateringen. Swedish stickert väghyvel stickig stickkontakt stickling stickning stickor och strån stickord stickpassare stickpropp stickprov stickprovskontroll stickprovstagning stickprovsvis stickreplik sticks stickspår sticksåg pen store stifta stifta fred Sök efter fler ord i det svensk-tyska lexikonet. Man ska undersöka lönefördelningen i ett företag med anställda. Då är det i princip möjligt att nå alla individer inom de hushåll som finns med i listan. Beroende på vad man undersöker kan små "marginalgrupper" väsentligt skilja sig från medelsvensson och antingen vara de man bör intressera sig för eller coilovers noga med att inte ge för hög vikt: Ska man göra en mord på frösön eller ta ett stickprov? För att dra ett stickprov behövs ett dragningsschema, en algoritm eller en uppsättning inklusionssannolikheter.