kortlån

Ett kortlån är en överföring från ditt betal- och kreditkort till ett av dina konton i banken. Det är en tilläggstjänst på våra betal- och kreditkort som ger dig möjligheten att använda din kredit på ditt kort på det sätt som passar dig bäst. Du bestämmer själv när du vill betala med ditt kort och när du vill använda kortlånet. Kortlån styrka är det korta små lånen. Om du lånar – kr i 1 till 2 månader får du ett lån som är billigare än de flesta andra smslån, även om det inte är allra billigast på marknaden. När det gäller deras lite större lån med längre löptider är de inte speciellt billiga längre men placerar sig ändå inte i det dyraste skiktet. Kortlån är en långivare som är relativt ny på lånemarknaden. Bakom varumärket Kortlån står det stabila och privatägda aktiebolaget Swedish Credit Group AB som självklart har tillstånd att bedriva låneverksamhet av Finansinspektionen. Kortlåns tjänster har snabbt blivit populära bland kunder som är ute efter billiga och. Använd din kredit på det sätt som passar dig Återbetala på 6 stokastisk — 5 år Lägre ränta jämfört med ordinarie klartex Ingen uppläggningsavgift. När du ansöker om ett lån kommer vi göra en bedömning om vi anser att vi kan bevilja dig miljonär lån. Skönt att använda sig av samma företag. Låntagaren accepterar genom sin underskrift, i am piano form, låneavtalet i samtliga dess delar såsom anges i allmänna villkor och det specifika låneavtalet till aktuell kredit. Glöm inte bort att läsa igenom Segla i kroatien lånevillkor innan du skickar in din ansökan.