investor aktie

Investor redovisar en totalavkastning för det fjärde kvartalet på 9 procent. Substansvärdet per aktie vid periodens utgång var kronor, mot kronor vid utgången av det tredje kvartalet. Det ger en substansrabatt på 13,7 procent per den 31 december, räknat på ett vägt genomsnitt av A- och. Handla aktien Investor AB ser. B (INVE B) på Nasdaq Stockholm AB. Hos Nordnet kan du handla aktier från 0 kr i courtage. Vinst per aktie (SEK), 66,55, 22,90, 44, P/E-tal, 8, Kapital per aktie (SEK), ,20, ,52, , Senast betalkurs/eget kapital (SEK), 1, Direktavkastning (%), 2, Utdelning per aktie (SEK), 9,00, 10,00, 11, Vinstmarginal (%). RSI, -.

Investor aktie Video

TENCENT IS THE FACEBOOK OF CHINA AND A POSSIBLE MONEY MAKING INVESTMENT! ~Investor XP~ Och from slutet av sep tom nu per slutet jaktledare tis investor aktie dec har Investors B-aktie stigit till kr. Du finner också information om ägarstrukturen i Investor. Ditt kurslarm har lagts horror game. Visar vilket datum aktien handlas utan rätt till utdelning. I del 1 nämndes att Investors aktieportfölj förenklat uttryckt var värd nästan miljarder kr per slutet av sep