thomas piketty

Den franska nationalekonomen Thomas Piketty, som skrev bästsäljaren "Kapitalet i det tjugoförsta århundradet", tar i sina policy-slutsatser inte tillräckligt med hänsyn till dynamiken i ekonomin, anser Sveriges finansminister Magdalena Andersson. Köp böcker av Thomas Piketty: Capital in the Twenty-First Century; Kan vi rädda Europa?; Economics of Rising Inequalities tornado1.info Franske ekonomen Thomas Piketty hyllas – och kritiseras – för sina teorier om ökade ekonomiska klyftor. Han förespråkar en global skatt på förmögenheter, men möter nu kritik från Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson hos Socialdemokraterna.

Thomas piketty - har

Och han visar att denna koncentration hänger samman med ett asymmetriskt förhållande mellan tillväxt och kapital, ett förhållande som kan uttryckas så här: Han har helt enkelt underminerat ett av marknadsliberalismens främsta argument: Kapitalet i det tjugoförsta århundradet har haft så stort inflytande att den rubbat balansen i det politiska samtalet. Top Incomes Over the Twentieth Century: Thomas Piketty visar på ett övertygande sätt, med stöd i ett väldigt empiriskt material, att den kapitalistiska ekonomin skapat enorma koncentrationer av rikedom. thomas piketty