Om man vill se sin lönespec, måste man ha ett BankID då, eller räcker det med att bara klicka i att man vill kunna se e-dokument? Stockholms stad skickar varje år ut över lönebesked. För att värna miljön och göra det enkelt för medarbetarna att alltid ha snabb tillgång till sitt lönebesked har staden elektroniska lönebesked för samtliga medarbetare. Anställda som har lönekonto i Swedbank eller Nordea, kan enkelt få. Du kan alltid se dina lönespecifikationer (historiska och preliminära), i personalsystemet Personec P. Vill du fortsättningsvis erhålla en lönespecifikation från Nordea digitalt (som inkluderar eventuella fackföreningsavdrag) så finns två alternativ: Alternativ 1 - Gäller dig som har ditt lönekonto hos Nordea.