fukushima idag

Radioaktiviteten i det havererade Fukushima-kärnkraftverket i Japan har nått sina högsta nivåer sedan katastrofen I dag finns fortfarande uppemot ton förorenat vatten i fler än 1 behållare I Fukushima. Det finns fortfarande inga klara planer för vad som ska göras med vattnet. människor evakuerades undan radioaktiv strålning och de flesta har inte kunnat återvända hem trots omfattande insatser för. Inlägg om Nytt om Fukushima skrivna av mlager, kajsalindberg, och sremc.

Fukushima idag Video

Inside Chernobyl (2012)

Fukushima idag - innebr

Man arbetar fortfarande med att säkra området från de farliga ämnena. Slutligen underskattades sannolikheten för och höjden på tsunamin som följde efter jordbävningen. Mycket prat om nolltolerans mot sextrakasserier, få konkreta åtgärdsförslag - dammenbrister hyllades i riksdagen Lagar, attityder och medborgarnas ansvar lyftes upp. Det ovanliga snöfallet i Storbritannien har inte bara lett till problem i trafiken. Kärnavfallsbolaget Posiva erbjuder kärnkraftsbolaget Fennovoima experthjälp vad gäller slutförvaringen av använt kärnbränsle, men Posiva erbjuder inte i det här skedet Fennovoima slutförvaring av avfallet från reaktorn i Pyhäjoki. Mycket information om olyckan begravdes, för allt var så hemligt. Då mänskligheten för första gången såg sin egen litenhet på ett fotografi Hela mänskligheten samlad på en och samma bild. fukushima idag