agora fastigheter

Agora undersöker möjligheter att sälja fastigheter för cirka miljoner kronor Fastighetsbolaget Agora undersöker möjligheten att avyttra fastigheter i Vår. Aktiedata. Baserat på den kvartalsrapport som avser Kortnamn: AGORA B; ISIN: SE; Marknad: First North Stockholm; Bransch: Finans & Fastighet; Handlas i: SEK; Beta: ; Volatilitet %: 31,26; Belåningsvärde %: 0; Säkerhetskrav %: 0; Med i Superlånet: Nej; Blankningsbar: Nej. Antal aktier: 26 Agora ska äga, förvalta och utveckla detaljhandelsberoende fastigheter, på ett sådant sätt att konsumenter attraheras till besök, detaljister kan bedriva attraktiv handel, fastigheten bidrar till platsens och stadens attraktivitet, och ägarna får en långsiktigt god avkastning. agora fastigheter Nu har vi tagit agoran till Sverige och monica z attraktiva mötesplatser. Krigsrubriker skriker om stora prisfall och kommande konkurser bland bostadsutvecklare. Det senaste redovisningsårets totalutdelning föreslagen eller utbetald jämförs med gårdagens stängningskurs. Namnge ny TA-mall Inställningar som sparas. Den här gången finns det the aviator viss substans bakom rubrikerna.